Asistent - asistentka

Základní informace

 • Kód: (62-008-M)
 • Schváleno od října 2022
 • Rozsah hodin: 80h
 • Počet hodin IT: 25h praktické výuky
 • Cena: 13.900 Kč
 • Požadované vzdělání: středoškolské (maturitní zkouška)

Učební plán

(Poučení o BOZP + dodržování zásad a bezpečnosti úrazů (2h))

1) Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou (25h)

 • Základní činnosti v administrativě.
 • Organizace práce v kanceláři (plánování času, vedení kanceláře, vedení kontaktů, sledování úkolů...).
 • Vysvětlení základních ekonomických pojmů.
 • Recepce a sekretariát.

2) Písemná komunikace (10h)

 • Úvod do písemné komunikace (vyhledat a zpracovat data, vyhotovit písemnosti v souladu s ČSN 01 6910 v platném znění).
 • Psaní pracovních dokumentů (obchodní dopisy, objednávky, pozvánky, zápisy z porady, faktury...).
 • Zpracování administrativní agendy (pravidla evidence, archivace a skartace dokumentů).
 • Datová schránka (notifikace, heslo, komerční zprávy, kredit, uživatelské oprávnění, archivace zpráv).
 • Psaní e-mailů.

3) Základy práce s počítačem (20h)

 • Psaní textů v programu MS Word.
 • Vytváření tabulek a grafů v programu MS Excel.
 • Zpracování pozvánek v PowerPointu.
 • Firemní informační systémy.

4) Komunikační dovednosti, komunikace v rámci sekretariátu (16h)

 • Komunikační dovednosti v pracovním prostředí.
 • Argumentace a vyjednávání.
 • Řešení pracovních konfliktů.
 • Pravidla efektivního telefonování.

5) Vystupování v souladu s pravidly společenského styku (5h)

 • Společenský kontakt v pracovním prostředí.
 • Společenské akce.

6) Uplatňování firemních procesů (2h)

 • Organizační struktura a řízení organizace.
 • Pravidla firemní kultury.
 • Styl firmy, práce manažera