Wellbeing

Chcete a potřebujete spokojené zaměstnance, kteří u vás nějakou dobu vydrží? Pokud si odpovíte ano, je wellbeing důležité téma i pro vás! A my jsme tu od toho, abychom vám s tím pomohli. Protože jen se spokojenými a vyrovnanými zaměstnanci roste efektivita práce a celkový obrat firmy.

  • Efektivní interní komunikace (buďme součástí týmu, buďme ingroup)
  • Měkké techniky (osvědčené jsou svépomocné skupiny, mentoring, supervize či osobní koučové).
  • Týmové aktivity a společné akce (piknik v přírodě se vyplatí vždy)
  • Schůzky jeden na jednoho (možnost osobnější roviny a budování vztahu)

Jak na to? Dobrým začátkem je wellbeing dobře odkomunikovat. Tak pojďme na to.

WELLBEING je stav osobní pohody, životní spokojenosti a duševní rovnováhy. A to ve všech našich životních rolích. Doma, v komunitě, o samotě, v práci. Tedy rovnováha mezi pracovním a soukromých bytím…

Součástí spokojeného života je pak samozřejmě i možnost seberealizace, hledání vlastních zdrojů a radost a naplnění v pracovním prostředí.

WELLBEING na pracovišti je tedy snaha vedení i celého týmu o zlepšení celkové pohody a spokojenosti zaměstnanců. Tedy i kvalitu interních a externích vztahů ve firmě.

Jak to udělat? Možností je hned několik.

Wellbeing se totiž dotýká všech oblastí života, je to tedy komplexní přístup ke své vlastní osobě i životu. ZDRAVÍ – VZTAHY – PRÁCE – FINANCE – KOMUNITA.

A na co se zaměřujeme my? Především na podporu duševního a psychického zdraví – A TO VŽDY VE FORMĚ ZÁŽITKU, který jde ruku v ruce s dobrou náladou a vzděláváním.

8-12 hodin na pracovišti dá zabrat každému. To je fakt. Zaměřujeme se proto na prevenci. Budujeme otevřenou kulturu a komunikaci. Možnost sdílet a být slyšen. Cílíme na ocenění a zpětnou vazbu. Bezpečné a respektující prostředí.

Jak to vymyslet? Aby byli spokojení zaměstnanci i firma, je potřeba spolu mluvit. Být ochoten komunikovat a spoluvytvářet takové prostředí, kde se lidé budou umět ocenit i si poskytnout zpětnou vazbu. Pravda se může někdy hůře poslouchat, a v první řadě nás posouvá dopředu.


  • Spokojenost zaměstnanců (celkově – platí vždy)
  • Vzdělávání a možnost růstu (nástroj seberealizace, motivace. kariérního růstu, osobní spokojenosti a hlubšího smyslu)
  • Rituály jako nástroj pomoci vyrovnat se změnám
  • Den zdraví – první pomoc pro všechny

NAŠE VIZE A HODNOTY

Spolupráce, radost, týmovost, laskavost, ochota učit se novému, důvěra, bezpečné prostředí, profesionalita, respekt, úcta, vášeň, úsměv a dobrá nálada.

PEČUJEME O VAŠE KLIENTY


PEČUJEME O VAŠE ZAMĚSTNANCE


      PEČUJEME O VÁŠ       TÝM


  PEČUJEME O VAŠE VEDENÍ


 PEČUJEME O VAŠI ORGANIZACI


  PEČUJEME O VAŠE VZTAHY


AAA

BBB

NAŠE VZDĚLÁVACÍ MODULY, 

ANEB Z ČEHO MŮŽETE VYBÍRAT

Vybírat můžete hned z několika oblastí. Každá oblast je rozdělena do mnoha modulů. Každý modul trvá 4 hodiny.

Všechny tyto moduly jsou vzájemně propojené, doplňují se a překrývají.  

Komunikace jako nástroj poznání

Komunikuji, tedy jsem.

PBS

Podpora pozitivního chování.

Vědomá sexualita

Sexualita jako základní životní potřeba

Žijeme v síti

Aneb náš život v kyberprostoru

První pomoc zážitkem

Jak na život ohrožující situace.

Ostatní vzdělávání, akreditace a RKV

Celoživotní vzdělávání, workshopy, semináře, teambuildingy.

Jak spojit vzdělávání, praxi a společný zážitek?

Je to jednoduché.

Navštívíme chalupu na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, v Rejdicích u Kořenova. 


Budeme venku a společný zážitek si tak užijeme naplno. A třeba i v rámci několika dnů. 

A nejenom u flipchartu a dataprojektoru, ale také v přírodě a třeba i u táboráku. 

Uděláme si čas. Uděláme si prostor. Uděláme si plán. Ale hlavně, užijeme si to společně!