S kým se u nás potkáte?

Máte dotazy, nápady, připomínky, něco Vás zajímá a máte touhu se zeptat? Pište, volejte, jsme tu pro Vás!

Mgr. Jitka Klezlová Rydvalová

Komunikuji, tedy jsem... :o) zapsaný mediátor, krizový intervent, školitel 1. pomoci a ACC kouč

Více o mně...
„OTEVŘI OČI! ŘÍKÁME ČASTO TĚM, KTERÝM CHCEME ZAVŘÍT ÚSTA.“ JIŘÍ ŽÁČEK

Komunikace mě baví. Mám radost, když rozhovory přinášejí řešení. Těší mě nové možnosti. Nová uvědomění. Když je chuť objevovat nový úhel pohledu a otevírat prostor pro fantazii. S tím mnohdy souvisí vystoupení z komfortní zóny do zóny učení a odvaha plnit si svůj sen (a něco pro něj udělat).

Někdy je to pořádná a náročná štreka, která vyžaduje hodně úsilí a odvahy, ale stojí za to.

Proto miluji komunikaci a práci s lidmi. Tělem i duší jsem především lektor, mediátor (zapsaný u MS ČR), krizový intervent (se zaměřením na děti a mládež) a ACC kouč...

Z fakulty PřF UK jsem si ponechala lektorování 1. pomoci (kdy jedeme tandem společně s Mončou) a to dnes už jako školitel, člen 1. pomoci a ZZA... Z dalšího vzdělávání pak především práci s lidmi, komunikaci a vlastní vzdělávání.

Nejvíce se tedy věnuji školení komunikačních dovedností (jednotlivě i ve skupinách), rekvalifikacím a akreditovaným seminářům a s Kamčou působíme také jako průvodce sexualitou, intimitou a vztahy - školení pro rodiče, ne/pedagogy i děti s názvem - Vědomá sexualita - Víte, co vaše dětí vědí o sexu?

Máte otázky? V tom případě piště, volejte! Těším se na společný dialog.

T - 733 696 300
E - u.kurumi@seznam.cz
W - vestdialog.cz
Moje motto – Dobré brání lepšímu.

Bc. Petra Ševelová

Vše, co dělám, dělám ráda.

Více o mně...
Jsem žena, která se snaží skloubit různé životní role. V osobní rovině jsem manželka, máma, ale už i babička, dcera a taky přítelkyně. V pracovní rovině jsem si prošla různými pozicemi. Pracovala jsem ve velkých nadnárodních společnostech i v malé rodinné firmě, prokousávala jsem se pozicemi až na místo člověka, který řídí celý tým. Zásadním v mém životě bylo rozhodnutí spoluvybudovat dětskou skupinu Mozaika, kterou miluju a díky které si plním sny. Mozaika není jen místo pro děti, je to místo pro celé rodiny a společné setkávání nám postupně, jak se ukazovaly potřeby jednotlivých skupin, otevíralo další dveře. Společně s týmem jsme vybudovali jedinečné místo Snoezelen a volnočasový prostor Každým CoULem, kde pořádáme, besedy, semináře, vedeme akreditované kurzy.
Abych svou práci mohla dělat dobře, stále se učím, mám státnice z pedagogiky a psychologie, lektorské a koučinkové kurzy, průběžně pracuji na svém rozvoji v oblasti komunikace a v rámci rychlého technologického pokroku se dovzdělávám také v oblasti moderních technolgií a IT.
Volný čas trávím nejraději s rodinou, hodně sportujeme, cestujeme, hrajeme deskové hry. Vždy ocením dobrou knihu, dobrý film a dobré jídlo.
Díky své rodině a své práci se každý den stávám lepším člověkem. Vše, co dělám, dělám ráda.

Mgr. Monika Štokrová

Jsem respektující žena, která miluje lidi a přírodu.

Více o mně...
Respektující a milující lidi a přírodu.
Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK se zaměřením na vzdělávání, diplomovou práci jsem vypracovala na katedře Fyziologie rostlin, DP je součástí projektu GLOBE (školení učitelů a studentů).
Během studií jsem pracovala jako tréninkový manager v McDonald’s (tehdy v největší provozovně), připravovala jsem manažery na kurzy a pomáhala jim v kariérním růstu. V posledním ročníku prezenčního studia jsem byla vedoucí prodejny se značkou PUMA. Během těchto studentských let jsem získala velmi bohaté a cenné zkušenosti s vedením zaměstnanců, s řízením a vedením prodejny, s komunikací a potřebami zákazníků. V rámci studií jsem ještě učila na gymnázium biologii, chemii a zeměpis.
Od roku 2012 jsem pracovala ve společnosti BioTech v divizi buněčné a molekulární biologie na pozici Senior Manager. Komunikovala jsem s vědeckými pracovníky na všech úrovních. Zde jsem se mimo jiné zdokonalila v oblastech jako je marketing, komunikace s dodavateli, nabízení řešení v rámci vědeckých projektů. V roce 2016 jsem se rozhodla pro změnu působení a začala jsem pracovat ve společnosti Vygon, kde jsem komunikovala se sestrami a lékaři. Vygon mě značně posunul ve veřejném prezentování a školení zdravotních pracovníků.
V současné době jsem maminkou tří úžasných dětí, které posouvají moje hranice ještě dále. Díky dětem si člověk může uvědomit dokonalost přírody, dokonalost rozvoje, dokonalost učení se. Péče o děti je nádherný, byť náročný zážitek. Učí mě trpělivosti, pracovat s emocemi a především naslouchat.
Samozřejmě, že i během rodičovské dovolené se sama potřebuji vzdělávat a posouvat ve svém volném čase, ve svých zálibách a koníčcích jako je např. ornitologie. Kde jsem již absolvovala několik kurzů od ČSO - pro veřejnost i učitele a velmi mě naplňuje předávat znalosti v oblasti ptactva dále - formou her především.
S dětmi si pak člověk uvědomuje i rizika, která nás životem provází a mnohdy je i možno jim předejít, proto jsem začala vzdělávat děti v rámci první pomoci, aby i malé děti 3+ uměly poskytnout první pomoc, aby se nebály křičet a volat, když uvidí, že je potřeba pomoci.
Každý má svůj životní styl, své životní potřeby a každý z nás chce svět poznávat co nejdéle může. Takže jsem se neváhala zapojila do projektu Prevence, jedná se o prevenci fyzickou i duševní, ve které je zapojena celá řada českých lékařů, fyzioterapeutů, výživových poradců nebo influencerů v oblasti gastronomie.
Aktuálně spolupracuji s ÚP a rekvalifikuji v oblasti Administrativní pracovník/pracovnice a sekretářka.

Bc. Michaela Doubková

Jsem novopečená maminka, která ale neusíná na vavřínech a stále jde kupředu. 

Více o mně...
Pět let jsem působila jako učitelka (teta) v Dětské skupině, během toho vystudovala VŠ, ze které mám státnice z pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Ráda poznávám a učím se novým věcem, vzdělávám se a rozvíjím své znalosti, proto už mám za sebou několik kurzů, které mi hodně pomohly s mým rozvojem a přístupem. Mezi ně patří: Respektovat a být respektován, Montessori kurzy, Kurzy zdravotníka a první pomoci, Kurzy logopedie pro děti, Jóga pro děti a pár dalších se zaměřením na dětský rozvoj a vzdělávání.

Nyní jsem novopečená maminka, která ale neusíná na vavřínech a stále jde kupředu. Proto jsem se stala lektorkou v multismyslové místnosti – Snoezelen, kde vedu hlavně programy pro MŠ, DS, ZŠ a individuální lekce pro rodiče s dětmi.

Respekt, individualita, rozvoj, zkoumání, poznávání, pozorování, učení se hrou, relaxace, uvolnění svého těla a své mysli – toto nejsou pouhá slova, toto je náplň mých Snoezelen lekcích.

Kamila Koháková

Stále se učím, zkoumám a zjišťuji, co v mém životě funguje a co ne.

Více o mně...
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ — John Lennon

Když jsem před lety opustila lukrativní místo vedoucího pracovníka ve zdravotní pojišťovně a pustila se objevovat jiné vody, konkrétně na projektu Pečujeme o ty, kteří pečují, který realizovalo Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., v čele s Jitkou a Petrou, netušila jsem, jaké obzory se přede mnou otevřou. Získávala jsem osobní zkušenost s vedením projektu, pořádáním seminářů a svépomocných skupin a individuálním poradenstvím přímo v rodinách. V rámci projektu jsem spolupracovala i s dalšími odborníky, jako psychologové, ergoterapeuti, ekonomové, vedoucí rodinných center a klubů a společně jsme zajišťovaly potřebnou péči v rodinách s hendikepovanými dětmi.

Stále se učím, zkoumám a zjišťuji, co v mém životě funguje a co ne. Vše je v neustálém pohybu a já se snažím najít sama pro sebe stabilní střed, kde mohu pevně stát a odtud inspirovat ostatní díky činnostem, které mi přinášejí radost….

Moji klienti se na mě obracejí v těchto oblastech:
 • Průvodce prostředím snoezelenu
 • Konzultant v sexuální výchově dětí
 • Průvodce dětskými emocemi (kurz pro děti)
 • Relaxační masáže
 • Kraniosakrální terapie
 • Vedené meditace
 • Cvičení podle posvátné geometrie

Renata Lejnarová

Mojí parketou je především administrativa a jsem absolventkou Justiční akademie.

Více o mně...
Jsem absolventkou Justiční akademie v Kroměříži (osvědčení o studiu vyšších soudních úředníků).
V našem týmu řeším především administraci autorizací, akreditovaných programů a dalších seminářů.
A už se nemohu dočkat, až vám s kolegyní Kamčou budeme moci představit náš společný akreditovaný program, který ovšem zatím podléhá přísnému utajení. :-)

Věra Petlanová Zychová, DiS.

Co Vám mohu Vám nabídnou?
Jednoduše, to, co umím a v čem mám dlouholetou praxi.

Více o mně...
Věra vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce a po studiu se hned pustila do praxe a nastoupila do denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde získala velmi bohaté zkušenosti z přímé práce s klienty a klientkami i chodem sociálních služeb.

Věra podporuje poskytovatele sociálních služeb konzultacemi v oblasti práv na prožívání sexuality klientů a klientek, pomáhá zlepšovat standardy kvality sociálních služeb a své zkušenosti předává jako lektorka.

Další odborné vzdělání:
 • bazální stimulace
 • kinestetická mobilizace
 • míčková facilitace
 • preterapie
 • práce s multisenorickým prostředím (Snoezellen)
 • individuální plánování v sociálních službách
 • terapie problematického chování u lidí s mentálním postižením a autismem
 • poruchy autistického spektra pojící se s mentálním postižením
 • psychiatrické minimum
 • demence u osob s mentálním postižením
 • alternativní komunikace
 • kurzy z oblasti sexuality lidí s postižením
 • výchova osob se zdravotním postižením k rodičovství, Nicole van Zelst, Paulien van Doorn, Holandsko
 • sexualita osob s mentálním postižením, Daphne Roosmarijn Kemner, Welmoed Elmira Korevaar, Holandsko

Ing. Nela Tomanová, MBA

Štěstí hledej především v sobě.

Více o mně...
Jsem zakladatelka projektu spokojenamysl.cz, lektorka jógy, koučka, průvodkyně a milovnice přítomného bytí. V prostoru Coulu vedu od jeho začátku lekce jógy, pořádám zájmové workshopy, vedené meditace a školení.
Miluji vše, co se týká vnitřního rozvoje, komunikace, partnerských vztahů, fungování mysli, nalézání vnitřní síly, objevování sebe sama a svých dovedností. Velmi ráda čtu, učím se, poznávám, bádám. Miluju přírodu a zvířata, focení, šití, tvoření, analyzování, plánování, organizování, rozvíjení sebe i druhých.
Jóga, jakožto životní styl, mi dává osobní smysl, pomáhá mi objevit kouzlo okamžiku a vede mě ke zklidnění a sebelásce. Ráda se zpřítomňuji, medituji a totéž učím druhé.
Přála bych si, aby každý dokázal pohlédnout dovnitř, najít v sobě sílu a moudrost (každý ji tam uvnitř máme), štěstí a spokojenost. A pokud ovlivní má slova k lepšímu byť jen jednoho človíčka, mělo to smysl.

Kde se můžeme potkat? Na některé z lekcí jógy (skupinové i individuální), józe pro těhotné, hormonální jógové terapii, na zájmovém víkendu (s jógou a relaxem), workshopu zaměřeném na poznání sebe sama, rozvoj komunikace, sebelásky, sexuality a bohatství (nejen finančního), či na vedené meditaci nebo při setkání ve společném kruhu, rituálu. A v neposlední řadě se můžeme setkat ve skupině nebo jednotlivě (v páru) při průvodcovských (terapeutických) rozhovorech.

Propojuji ženy s ženami a dopřávám jim tolik potřebné naslouchání a bezpečí. Muži jsou na mých akcích také vítáni, byť zkušenost praví, že jich bývá méně.

Nela

Mgr. Ondřej Mašek

Jsem především lektor Čchi-kungu či Tchaj-ťi

Více o mně...
Tak jako mnoho kolegů, lektorů Čchi-kungu či Tchaj-ťi, i já jsem se na svou současnou cestu tzv. vnitřních stylů dostal skrze styly vnější, konkrétně přes bojová umění - zejména karate, které jsem provozoval jako mladý hoch a teenager.
Koncem devadesátých jsem procházel nelehkým obdobím, se kterým jsem se nechtěl vypořádávat “komerčními medikamenty", a tak začala má cesta... Má cesta za novým poznáním…
Od té doby jsem se začal věnovat meditacím, postupně jsem začal cvičit Ájur jógu, Tchaj-ťi čchüan (Jang styl) a v neposlední řadě i Čchi-kung (čung-jüan styl).
Studuji zároveň akreditované kurzy (s licencí) na Trenérské škole T108 a FTVS Univerzity Karlovy se zaměřením na Tchaj-ťi čchüan a Čchi-kung... paralelně se věnuji také studiu buddhismu.

Radek Ševela

Technologie mají sloužit lidem, ne naopak.

Více o mně...
Svět IT mě lákal už od základní školy, nejprve ve formě počítačových her, později jako prostředek pro zkoumání nových technologií a v neposlední řadě jako nástroj pro zjednodušení úmorných pravidelných činností. Počítač se stal nejenom pro mě dalším členem domácnosti a už si bez něj nedokáži představit zbytek života. Po celou svou profesní kariéru se věnuji různým formám zpracování údajů ve formě tabulek, grafů prezentací nebo databází. Baví mě nacházet nové funkce, objevovat nové přístupy a vymýšlet různá "udělátka", která zjednoduší a urychlí rutinní nebo složitou práci.

Ačkoliv toho mám v životě již hodně za sebou, je mi (možná právě proto) zároveň jasné, že vývoj jde neustále kupředu a je stále se co učit. Celoživotní vzdělávání pro mě není jen profesní nutností ale hlavně koníčkem.

Dále se ve volném čase rád věnuji sportu a především své velké rodině. Trávíme hodně času poznáváním naší vlasti, její historie ale i přírody. Také hodně sportujeme - venku, v hale i na gauči u TV, kde vášnivě fandíme našim sportovcům, především u hokeje, tenisu a biatlonu.

Kateřina Špeciánová

Kouč profesního a osobního rozvoje

Věřím, že můžete dosáhnout čehokoliv chcete, pokud jste ochotni na sobě trošku pracovat.

Více o mně...
Jsem kouč s více jak 20 lety praxe práce s lidmi a jejich posunem - A musím říct, že po těch letech mě má profese naplňuje a baví stále víc a víc . Mou životní filozofií je, že by člověk měl žít tak, aby sám sebe i své okolí činil šťastným.
To se snadno řekne že? Ale jak to udělat ;-)?
Představte si to jednoduše jako sportovní trénink - protože mozek se dá trénovat úplně stejně, jako naše svaly. Jednoduše i s drobnými kroky lze dělat velké změny v našem životě.A stejně jako například trenér či výživový poradce, kteří se zaměřují na Vaše tělo, Vás já vedu k cíli pomocí tréninků. Jen se zaměřuji na Váš mozek, Vaše myšlení., Mou profesní značkou je, že upřednostňuji takzvané autentické vedení.To znemená, že nejedu podle zažitých šablon a představ jak by to mělo být. Každý jsme jiný, každý jsme jiná individualita. každý potřebujeme jiný přístup a jiné tempo. A to je vpořádku. Věřím, že pouze na nás, našich silných a slabých stránkách můžeme stavět a stát se úspěšným jedinečným a spokojeným jedincem.

Zaujala jsem Vás? Chcete vědět více? Mrkněte na www.mentalnikoucing.cz a nebo ještě lépe, pojdmě si zavolat a uvidíme, zda a jak Vám dokážu pomoci:-)

Roman Klezla

Kybernetická a informační bezpečnost není otázkou zákonů, je otázkou pudu sebezáchovy. 

Více o mně...
Především jsem táta 3 dětí. Hned v závěsu ajťák na plný úvazek s vášní pro technologie všeho druhu.
Pracuji jako vedoucí IT v jedné mezinárodní firmě.
Studuji na Cevro institutu obor MBA Management a kybernetická bezpečnost.
Baví mě fotografie, hudba, les, turistika a vše kolem IT.
Věřím ale, že technologie by se měly používat eticky a zodpovědně, a snažím se toto vnímání kyberprostoru vnést do své práce i osobního života.

Reference