Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Základní informace

 • Kód: (69-017-M)
 • Schváleno od srpna 2023
 • Rozsah hodin: 160h /teorie 40 hodin, praxe 120 hod./
 • Cena kurzu včetně profesní zkoušky: 13.900 Kč
 • Vstupní předpoklady: věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost - bez logopedické vady, bezúhonnost, bez požadavků na vzdělání

Učební plán:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Cílové kompetence absolventa kurzu:

 • Pečující osoba v dětské skupině pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky.

 • Uspokojuje základní potřeby dětí.

 • Dává dětem prostor pro jejich aktivní projev.

 • Podporuje seberealizaci dětí.

 • Buduje v dětech standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování.

 • Dbá na dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb.

Výstup kurzu:

Výstupem je akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Toto osvědčení opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o děti do 3 let věku v denním režimu“ a je také plnou kvalifikací k péči o děti v dětských skupinách.