Chůva pro děti v dětské skupině

Základní informace

 • Kód: (69-073-M)
 • Schváleno od srpna 2023
 • Rozsah hodin: 170h /teorie 64 hodin, praxe 106 hod./
 • Cena kurzu včetně profesní zkoušky: 14.900 Kč
 • Vstupní předpoklady: věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost - bez logopedické vady, bezúhonnost, bez požadavků na vzdělání

Učební plán:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Cílové kompetence absolventa kurzu:

 • Pečující osoba v dětské skupině pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky,
 • Uspokojuje základní potřeby dětí
 • Dává dětem prostor pro jejich aktivní projev,
 • Podporuje seberealizaci dětí
 • Buduje v dětech standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování
 • Dbá na dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb.

Výstup kurzu:

Výstupem je akreditované osvědčení dokládající kvalifikaci pro pracovní činnost Chůva pro děti v dětské skupině a je tedy plnou kvalifikací k péči o děti v dětských skupinách.