Microsoft excel pro mírně pokročilé

Základní informace


 • Rozsah hodin: 16h
 • Cena: 3.900 Kč
 • Požadované vzdělání: bez požadavku

Učební plán: Absolvent upevní základní znalosti a získá pokročilejší návody a dovednosti pro efektivnější práci při zpracování a základní prezentaci dat. Dostatečný prostor bude věnován individuálním dotazům a řešením.

Obsah kurzu:

 • Pracovní prostředí aplikace MS Excel a možnosti jeho přizpůsobení
 • Motivy a jejich využití v excelu
 • Opakování základních úprav a práce s buňkami a oblastmi buněk – hodnota a formát buňky, přesun a kopie buněk a oblastí, možnosti vložení
 • Listy v Excelu – kopírování listů do jiného souboru, rychlá orientace v listech
 • Základní klávesové zkratky
 • Sloučení a rozdělení textu v buňkách
 • Prohloubení použití číselných formátů buněk – matematický, datumový, textový
 • Vyplňování řad a seznamů, tvorba vlastních seznamů a jejich využití.
 • Adresace buněk – příklady použití adres relativních, absolutních a smíšených
 • Adresace buněk mezi listy a sešity
 • Předchůdci a následníci
 • Definování názvů buněk a oblastí, použití názvů ve vzorcích, správa názvů
 • Dynamické pojmenované oblasti
 • Vkládání komentářů do buněk
 • Strukturované tabulky – formátování, vkládání průřezů, řádek souhrnů, odkazy, automatické dokončování vzorců
 • Nástroje pro práci s rozsáhlými tabulkami – ukotvení příček, rozdělení obrazovky, práce s okny
 • Pokročilé řazení a filtrování, víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů, rozšířený filtr
 • Podmíněné formátování – datové pruhy, sady ikon, barevné škály, vlastní pravidla, praktické použití
 • Datové nástroje – odebírání duplicitních dat, ověřování dat, rozdělení textu do sloupců, dynamické doplňování
 • Vkládání užitečných funkcí– funkce statistické (MIN, MAX, SUMA, POČET), datumové (DNES, DENTÝDNE, MĚSÍC), textové (DÉLKA, ZPRAVA, ZLEVA, PROČISTIT), vyhledávací (SVYHLEDAT)
 • Vnořování funkcí
 • Tvorba automatického přehledu a vkládání souhrnu – funkce SUBTOTAL
 • Kontingenční tabulka – základní seznámení
 • Zamykání dat a struktury listu a sešitu
 • Hypertextové odkazy
 • Grafy – formátování a úpravy grafů, kombinované grafy, minigrafy
 • Makra – tvorba jednoduchých maker pomocí záznamu, spouštění maker