Microsoft excel pro pokročilé

Základní informace


 • Rozsah hodin: 16 h
 • Cena: 3.900 Kč
 • Požadované vzdělání: bez požadavku

Učební plán: Kurz je určen pokročilejším uživatelům programu Excel – seznamuje s možnostmi přizpůsobení platformy dle vlastních potřeb, s pokročilejšími funkcemi a využitím na konkrétních příkladech. Účastník se naučí vzorce a jejich použití, orientaci ve složitějších vzorcích, pokročilejší formátování a úpravy tabulek a grafů. Důraz se klade na porozumění významu kontingenční tabulky a pokročilejší práce s daty.

Absolvent získá návod, jak za pomoci základních až pokročilých dovedností úspěšně manipulovat, analyzovat a prezentovat data v různých oblastech. 

Obsah kurzu:

 • Prostředí aplikace MS Excel a jeho přizpůsobení – panel nástrojů Rychlý přístup, pás karet, vlastní karta a skupina příkazů
 • Vlastní formáty buněk a styly buněk
 • Funkce schránky – Vložit jinak, transponování dat, výpočty
 • Klávesové zkratky, pohyb v sešitu
 • Najít a vybrat (nahradit, přejít na jinak)
 • Práce s více listy, použití 3D odkazů
 • Odkazování buněk – relativní, absolutní a smíšené adresace, adresace prostřednictvím názvů.
 • Relativní názvy, pojmenované vzorce, funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ.
 • Sloučení a rozdělení textu v buňkách
 • Ověření dat –omezení vkládaných dat, vlastní nastavení pomocí vzorce.
 • Strukturované tabulky, strukturované odkazy
 • Podmíněné formátování – pokročilé nastavení pomocí vzorce
 • Maticové vzorce – princip vkládání, příklady použití
 • Vyhledávací funkce (LOOKUP)– SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, MATCH
 • Statistické funkce – SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS
 • Databázové funkce – DSUMA, DPOČET, DZÍSKAT
 • Finanční funkce – PLATBA, BUDHODNOTA
 • Funkce pro práci s dynamickými poli – FILTER, SORT, SORTBY, SEQUENCE, UNIQUE, RANDARRAY, TOROW, TOCOLUMN
 • Vnořování funkcí
 • Pokročilé řazení a filtrování – rozšířený filtr, kopírování unikátních dat
 • Souhrny a jejich vnořování
 • Grafy – pokročilé formátování grafů, minigrafy, typy grafů
 • Kontingenční tabulky – způsoby zobrazení hodnot, seskupování a filtrování, průřezy, použití časové osy
 • Kontingenční grafy
 • Dashboardy – pokročilé techniky vizualizace dat
 • Makra – záznam maker, spouštění maker, formulářové prvky, úprava nahrávaných maker ve VBA