Obsluha osobního počítače

Základní informace

 • Kód: MSMT-3621/2023-4
 • Schváleno od dubna 2023
 • Rozsah hodin: 80h
 • Cena: 12.900 Kč
 • Požadované vzdělání: bez požadavků na vzdělání

Učební plán:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Osobní počítač
 • Windows
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS PowerPoint
 • Internet
 • MS Outlook
 • Příslušenství

Obsahem kurzu je schopnost práce na osobním počítači v aplikacích Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, MS Outlook a příslušenství. V rekvalifikačním kurzu se naučíte pracovat na počítači a ovládat nejpoužívanější programy.
Po absolvování kurzu budete umět psát a upravovat texty, vytvářet tabulky grafy i prezentace, vkládat obrázky, formátovat, kontrolovat pravopis, filtrovat data a vkládat jednoduché vzorce. 

Cílové kompetence absolventa kurzu:

 • Získáte všechny základní funkce a pojmy týkající se uživatelské obsluhy osobního počítače.
 • Naučíte se pracovat v prostředí Windows 7 a MS Office.
 • Naučíte se vytvořit dokumenty v MS Word, tabulky v MS Excel a prezentace MS PowerPoint.
 • Naučíte se pracovat s e-maily v MS Outlook.
 • Naučíte se vyhledat na internetu potřebné informace.
 • Seznámíte se s pravidly a riziky při používání internetu.  

Výstup kurzu:

Po absolvování kurzu budete umět psát a upravovat texty, vytvářet tabulky grafy i prezentace, vkládat obrázky, formátovat, kontrolovat pravopis, filtrovat data a vkládat jednoduché vzorce.