Pracovník/pracovnice v administrativě

Základní informace

 • Kód: (63-033-H)
 • Schváleno od října 2022
 • Rozsah hodin: 70h
 • Počet hodin IT: 25h praktické výuky
 • Cena: 12.900 Kč
 • Požadované vzdělání: středoškolské (výuční list)

Učební plán

(Poučení o BOZP + dodržování zásad a bezpečnosti úrazů (2h))

1) Vedení administrativní dokumentace v organizační jednotce (17h)

 • Základní činnosti v administrativě.
 • Vysvětlení pravidel evidování korespondence.
 • Organizace práce v kanceláři (samostatně zpracovat a vyřídit korespondenci...).

2) Zpracování dokumentů v administrativě (13h)

 • Úvod do písemné komunikace (vyhledat a zpracovat data, vyhotovit písemnosti v souladu s ČSN 01 6910 v platném znění).
 • Psaní pracovních dokumentů (obchodní dopisy, objednávky, pozvánky, zápisy z porady na základě videonahrávky, faktury...).
 • Zpracování administrativní agendy (pravidla evidence, archivace, skartace dokumentů, cestovní příkazy, vyúčtování služebních cest).
 • Datová schránka (zpracování elektronické pošty, archivace, evidence).
 • Psaní e-mailů.

3) Základy práce s počítačem (20h)

 • Základní práce se složkami na pevných discích a na ploše (flash disk, externí disk).
 • Psaní textů v programu MS Word (příprava informativního sdělení).
 • Vytváření tabulek a grafů v programu MS Excel.
 • Práce v PowerPointu (příprava jednoduché prezentace)
 • Firemní informační systémy.

4) Komunikační dovednosti - styk s klienty a zákazníky (13h)

 • Komunikační dovednosti v pracovním prostředí.
 • Argumentace a vyjednávání.
 • Řešení pracovních konfliktů.
 • Pravidla efektivního telefonování.

5) Společenské vystupování (3h)

 • Společenský kontakt v pracovním prostředí.
 • Společenské akce.

6) Kancelářská technika (2h)

 • Typy kancelářské techniky a její využití.
 • Práce s kancelářskou technikou (kopírka, scaner, fax, psací stroj...)