Základy obsluhy osobního počítače

Základní informace

 • Kód: MSMT-3621/2023-4
 • Schváleno od dubna 2023
 • Rozsah hodin: 40 h
 • Cena: 8.900 Kč
 • Požadované vzdělání: bez požadavků na vzdělání

Učební plán:

 • Základy ovládání Windows
 • Internet a elektronická pošta
 • MS Word - základy zpracování textu
 • MS Excel - základy vytváření tabulek
 • MS Excel - praktické využití

Cílové kompetence absolventa kurzu:

 • Pracovat s počítačem: Naučíte se základy ovládání počítače.
 • Základy programu Microsoft Word: Budete umět napsat text, vložit do něj obrázky, zvolit si typ a barvu písma, rozdělit text do odrážek a odstavců, nastavit kontrolu pravopisu a spoustu dalších užitečných funkcí.
 • Základy programu Microsoft Excel: Dokážete vytvořit tabulku, vložit do ní jednoduché vzorce, vytvořit graf, filtrovat data, používat různé typy písma a barvy.

Výstup kurzu:

Po absolvování kurzu absolvent zná základní vlastnosti a popis počítače a systému Windows. Umí se orientovat v prostředí Windows včetně jeho nastavení, umí spouštět libovolné programy, používat počítačovou síť a internet a dovede využívat elektronické pošty. Pomocí MS Word je schopen vytvořit středně složitý textový dokument, zformátovat jej, doplnit o případné obrázky a tabulky, a nakonec jej vytisknout. Pomocí MS Excel je schopen vytvořit středně složitou tabulku, zformátovat ji, doplnit o standardní výpočty, případně graf a vytisknout ji. Dále v programu Excel bude umět pracovat se seznamy, formuláři a bude umět řadit a třídit data.