Žijeme v síti

aneb jak skloubit kyberprostor a bezpečí

Základní informace

 • Číslo akreditace MPSV: 
 • Schváleno od:
 • Rozsah hodin: 24 h
 • Cena: 5.900 Kč
 • Požadované vzdělání: bez požadavku

Učební plán:

1. DEN - ŽIJEME V SÍTI, ANEB JAK SKLOUBIT KYBERPROSTOR A BEZPEČÍ - 8 h

 • Úvod - představení semináře, pravidla skupiny, očekávání, představení lektora, účastníků - forma představení - ROZHOVOR (0,5 h)
 • Informační boom - co je to informace, kyberprostor a digitální svět - jak je vnímáme a jak na ně nahlížíme - stručná historie IT světa kolem nás s přesahem do současnosti (1,5 h)
 • Bezpečí versus svoboda (ohrožení versus komfort) - jak se bezpečně chovat v síti - možná rizika a úskalí (1 h)
 • Silné heslo - dobrý základ, wifi a update (0,5 h)
 • Email jako možné ohrožení (1 h)
 • Síť - dobrý sluha, ale zlý pán (0,5 h)
 • Člověk v síti - přesah IT (kyberkultury) do světa kolem nás a v nás (1 h)
 • Sociální sítě a moderní přístroje - jak se z toho nezbláznit aneb digitální demence v praxi (1 h)
 • Časté chyby + test + závěr a dotazy (1 h)

2. DEN - IT TECHNIKA A INF. SYSTÉMY - SVOBODA VERSUS BEZPEČÍ - 8h

 • Chytré mašinky - hodinky, tlf, tablety, notebooky, pc, auta - jaké máme a jak je používáme (2 h)
 • Jak vypadá pc zvenku a jak zevnitř (hardware x software - železo x programy) (1h)
 • Jak si nastavit vlastní prostředí pc - účty a hesla (1h)
 • Operační systémy - Windows, android, linux... (0,5)
 • Základní programy v pc - prohlížeče, průzkumníky, office, antivir, adobe... (3h)
 • IP adresa a DNS - jak vlastně funguje web (0,5 h)

3. DEN - ZÁKLADNÍ REGISTRY ČR A ELEKTRONICKÁ IDENTIFIKACE OSOB - 8 h

 • Moje potřeby v síti a zákonné požadavky a legislativa ČR (1h)
 • Identita občana a základní registry ČR aneb člověk v síti - přesah IT (kyberkultury) do světa kolem nás a v nás (1,5h)
 • Bankovní identita (1 h)
 • eObčanka (0,5h)
 • Nia ID (1 h)
 • Mobilní klíč eGovermentu (1 h)
 • Datová schránka (1h)
 • Elektronický podpis (0,5 h)
 • Časté chyby + test + závěr a dotazy (0,5 h)

Anotace:

Každodenní užívání IT technologií nám dává do rukou mocný nástroj, který ne vždy umíme využívat. Mnohdy se stává, že on využívá nás. Technologie nás obklopují ze všech stran a budoucnost, která nás čeká, jimi bude naplněna. Proto je orientace v této problematice aktuálním tématem, kterému bychom my všichni měli věnovat pozornost.
Informační a komunikační technologie /ICT/ nabízejí širokou škálu využití a je jen na nás, jaké programy či inf. systémy si vybereme a kterým budeme věnovat pozornost Je to svět snad nekonečných možností a zdrojů.
V souvislosti s užíváním ICT se otevírají i otázky vlastní bezpečnosti, komunikace a ne/zneužívání osobních dat a informací.
Digitální informace využívají svůj vlastní svět, který se běžní uživatelé teprve učí poznávat. Kladou tak velké nároky na lidství jako takové.
Tento kurz je připraven pro všechny, kteří se chtějí v problematice ICT dovzdělávat a potřebují tak získat rámcovou orientaci o plánování využití a rozvoje těchto zdrojů. A to, ať už se jedná o nastavení a správcovství pc či jiných IT přístrojů, práci s daty a informacemi, sociálními sítěmi či onu avizovanou kybernetickou bezpečnost. Patří k tomu samozřejmě i další témata s tím související, jako např. přehled možností využití počítače, tabletu, chytrých telefonů či hodinek, ale i jiných specializovaných přístrojů k podpoře sociálních kontaktů uživatelů s dalšími lidmi, ale také k vyhledávání informací pro osobní cíle a rozvoj dovedností.
Účastník kurzu se seznámí s konkrétními technikami, technologiemi a programy, které využije ve prospěch uživatelů služeb s důrazem na rozvoj kompetencí uživatelů k jejich efektivnímu a bezpečnému používání. Tedy s riziky typu bezpečnost na síti, sdílení počítačů a hesel mezi uživateli, osobní hygieny z hlediska rozvoje závislostí na technologiích a bude se učit jim předcházet.
Primárně kurz není zaměřen na technické detaily, ale na seznámení se základními pojmy a dovednostmi, dále i jejich dosahem a souvislostmi. Cílíme na efektivní, bezpečné a především udržitelné užívání a pochopení významu IT technologií pro širokou veřejnost. Tedy nejenom pro pracovníky či klienty, ale i pro jejich rodiny, a to tak, aby byly užitečné a nabízeli podporu. Kurz si klade za cíl (pokud je to možné) i praktické využití a demonstraci jednotlivých systémů či programů a zařízení, díky čemuž nabídne i souhrnné zamyšlení nad tím, na co musí myslet každý z nás, pokud chce využívat nové technologie rozumně a smysluplně.

Cílové kompetence:

Každodenní užívání IT technologií nám dává do rukou mocný nástroj, který ne vždy umíme využívat. Mnohdy se stává, že on využívá nás. Technologie nás obklopují ze všech stran a budoucnost, která nás čeká, jimi bude naplněna. Proto je orientace v této problematice aktuálním tématem, kterému bychom my všichni měli věnovat pozornost.
Informační a komunikační technologie /ICT/ nabízejí širokou škálu využití a je jen na nás, jaké programy či inf. systémy si vybereme a kterým budeme věnovat pozornost Je to svět snad nekonečných možností a zdrojů.
V souvislosti s užíváním ICT se otevírají i otázky vlastní bezpečnosti, komunikace a ne/zneužívání osobních dat a informací.
Digitální informace využívají svůj vlastní svět, který se běžní uživatelé teprve učí poznávat. Kladou tak velké nároky na lidství jako takové.
Tento kurz je připraven pro všechny, kteří se chtějí v problematice ICT dovzdělávat a potřebují tak získat rámcovou orientaci o plánování využití a rozvoje těchto zdrojů. A to, ať už se jedná o nastavení a správcovství pc či jiných IT přístrojů, práci s daty a informacemi, sociálními sítěmi či onu avizovanou kybernetickou bezpečnost. Patří k tomu samozřejmě i další témata s tím související, jako např. přehled možností využití počítače, tabletu, chytrých telefonů či hodinek, ale i jiných specializovaných přístrojů k podpoře sociálních kontaktů uživatelů s dalšími lidmi, ale také k vyhledávání informací pro osobní cíle a rozvoj dovedností.
Účastník kurzu se seznámí s konkrétními technikami, technologiemi a programy, které využije ve prospěch uživatelů služeb s důrazem na rozvoj kompetencí uživatelů k jejich efektivnímu a bezpečnému používání. Tedy s riziky typu bezpečnost na síti, sdílení počítačů a hesel mezi uživateli, osobní hygieny z hlediska rozvoje závislostí na technologiích a bude se učit jim předcházet.
Primárně kurz není zaměřen na technické detaily, ale na seznámení se základními pojmy a dovednostmi, dále i jejich dosahem a souvislostmi. Cílíme na efektivní, bezpečné a především udržitelné užívání a pochopení významu IT technologií pro širokou veřejnost. Tedy nejenom pro pracovníky či klienty, ale i pro jejich rodiny, a to tak, aby byly užitečné a nabízeli podporu. Kurz si klade za cíl (pokud je to možné) i praktické využití a demonstraci jednotlivých systémů či programů a zařízení, díky čemuž nabídne i souhrnné zamyšlení nad tím, na co musí myslet každý z nás, pokud chce využívat nové technologie rozumně a smysluplně.